Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  хүнсний төрөл бүрийн ногоо /2 багц/ (ДЦС4/201801089)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  173,255,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  хүнсний төрөл бүрийн ногоо /2 багц/
  171,330,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  хүнсний төрөл бүрийн ногоо /2 багц/
  161,520,000₮
  Илгээгдсэн
  3
  хүнсний төрөл бүрийн ногоо /2 багц/
  59,100,000₮
  Илгээгдсэн