Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн хиам (ДЦС4/201901310)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  49,290,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн хиам
  50,380,000₮
  Илгээгдсэн