Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Үндсэн бойлер №2, 4 их засвар (ДЦС3/201901134)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  15,900,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Үндсэн бойлер №2, 4 их засвар
  12,005,603₮
  Шалгарсан
  Холбогдох хуулийн 33.2.2-ын дагуу
  2
  Үндсэн бойлер №2, 4 их засвар
  12,400,000₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр
  3
  Үндсэн бойлер №2, 4 их засвар
  13,637,559₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр
  4
  Үндсэн бойлер №2, 4 их засвар
  12,500,000₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр