Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Компьютер, рац, принтер, проектор (ДЦС4/201801357)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  89,200,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Компьютер, рац, принтер, проектор
  84,909,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  2
  Компьютер, рац, принтер, проектор
  83,353,600₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  3
  Компьютер, рац, принтер, проектор
  88,465,025₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан