Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Агаарын шугамын гол болон хөндлөвч модон хийц (БЗӨБЦТСТӨХК/201902053)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  30,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Агаарын шугамын гол болон хөндлөвч модон хийц
  29,499,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтын шаардлага, ТОӨЗ-ны 1.1.11,13 дахь заалтын шаардлагыг хангаагүй