Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Барилцалдуулагч эд, хайрцаг (ТТТ ХХК/201806013)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  1,881,100,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Түүхий эдийн цавуу 1
  627,000,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Түүхий эдийн цавуу
  627,000,000₮
  Шалгарсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу шалгаруулсан болно.