Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх" 4 дүгээр конгрессын бичиг хэргийн бараа нийлүүлэх (ХБХХЕГ/201904001)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  31,030,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх" 4 дүгээр конгрессын бичиг хэргийн бараа нийлүүлэх
  28,600,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх" 4 дүгээр конгрессын бичиг хэргийн бараа нийлүүлэх
  23,800,000₮
  Илгээгдсэн