Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  GW4 15/400-12.5 маркийн хуурай салгуур (ДЦС4/201901168)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  270,181,998₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  GW4 15/400-12.5 маркийн хуурай салгуур
  218,757,805₮
  Илгээгдсэн
  2
  GW4 15/400-12.5 маркийн хуурай салгуур
  243,162,000₮
  Илгээгдсэн
  3
  GW4 15/400-12.5 маркийн хуурай салгуур
  235,000,000₮
  Илгээгдсэн
  4
  GW4 15/400-12.5 маркийн хуурай салгуур
  232,220,000₮
  Илгээгдсэн