Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Эсрэг осмосын урьдчилсан ус цэвэрлэгээний системийн монтажийг өөрчлөн найдваржуулах (ДЦС4/201901084)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  250,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Эсрэг осмосын урьдчилсан ус цэвэрлэгээний системийн монтажийг өөрчлөн найдваржуулах
  24,958,828,876₮
  Илгээгдсэн