Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  ДХХА гүйцэтгэх механизм (ДЦС4/201901179)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  185,505,468₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  ДХХА гүйцэтгэх механизм
  291,768,171₮
  Илгээгдсэн