Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  ТА№5 их засвар Багц-2 /ТТ их засвар/ (ДЦС4/201801387)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  236,914,724₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  ТА№5 их засвар Багц-2 /ТТ их засвар/
  199,483,843₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  2
  ТА№5 их засвар Багц-2 /ТТ их засвар/
  222,092,716₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  3
  ТА№5 их засвар Багц-2 /ТТ их засвар/
  215,000,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан