Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  r-8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар Бичигт/-XYI.3.1.4 (r-ХААГ-А-2013/XYI-4-1.)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  570,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  r-8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар Бичигт/-XYI.3.1.4
  567,877,004₮
  Хасагдсан
  Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй
  2
  r-8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар Бичигт/-XYI.3.1.4
  547,200,000₮
  Хасагдсан
  Санхүүгийн шаардлага хангахгүй
  3
  r-8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар Бичигт/-XYI.3.1.4
  589,404,043₮
  Хасагдсан
  Санхүүгийн шаардлага хангахгүй
  4
  r-8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар Бичигт/-XYI.3.1.4
  559,947,680₮
  Шалгарсан
  5
  r-8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар Бичигт/-XYI.3.1.4
  570,000,000₮
  Хасагдсан
  ижил төстэй ажлын шаардлага хангахгүй байгаа