Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Shaw
  Нэр
  Rodney Allen
  Улс
  Шинэ Зеланд
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2012-06-07
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Shaw Rodney Allen
  Шинэ Зеланд
  Иргэн
  2012-06-07