Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Азифарма
  Нэр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2017-04-18
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Азифарма
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2017-04-18
  1
  Азифарма
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2017-04-18