Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ажлын хувцас гутал /өвөл/ (ТТТ ХХК/201806015)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  32,700,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Ажлын хувцас гутал /өвөл/
  0₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх заалтыг бүрэн хангаагүй учир шалгараагүй тухай мэдэгдэж байна.
  2
  Ажлын хувцас гутал /өвөл/
  0₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх заалтыг бүрэн хангаагүй учир шалгараагүй тухай мэдэгдэж байна
  3
  Ажлын хувцас гутал /өвөл/
  0₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх заалтыг бүрэн хангаагүй учир шалгараагүй тухай мэдэгдэж байна
  4
  Ажлын хувцас гутал /өвөл/
  0₮
  Шалгарсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер гэж үзэж байна.