Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зуух №2-н тоосон системийн их засвар (ДЦС4/201801385)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  200,971,489₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Зуух №2-н тоосон системийн их засвар
  83,613,420₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг сонгосон