Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Дашдаржаа
  Нэр
  Угтахбаяр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2013-02-25
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Дашдаржаа Угтахбаяр
  Монгол
  Иргэн
  2013-02-25