Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Жигжиджав, Санхүүчдийн цэцэрлэгт хүрээлэн
  Захиалагч
  Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Халуун усны газар барих, засварлах
  Төсөвт өртөг
  120,000,000₮
  Гэрээний дүн
  120,000,000₮
  Санхүүжилт
  95,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Цаасан хэлбэрээр - 95
  Эхлэх огноо
  2014
  Дуусах огноо
  2014
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  "Дарцагт Овоо" ХХК
  2014-06-03
  2014-10-30
  120,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  22138
  "Дарцагт Овоо" ХХК
  2014-07-08
  Ажлын хөлс
  33,200,000₮
  22139
  "Дарцагт Овоо" ХХК
  2014-08-11
  Ажлын хөлс
  30,000,000₮
  29635
  "Дарцагт Овоо" ХХК
  2014-07-16
  ХАОАТ
  360,000₮
  29634
  "Дарцагт Овоо" ХХК
  2014-07-16
  зураг төсвийн үнэ
  3,240,000₮
  29633
  "Дарцагт Овоо" ХХК
  2014-12-31
  Ажлын хөлс
  18,200,000₮
  28228
  "Дарцагт Овоо" ХХК
  2014-10-29
  Санхүүжилт
  10,000,000₮