Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Шинээр хийх зураг төсвийн үнэ
  Захиалагч
  Өвөрхангай, Өвөрхангай аймаг, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Гамшгаас хамгаалах, өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх
  Төсөвт өртөг
  157,149,000₮
  Гэрээний дүн
  38,200,000₮
  Санхүүжилт
  34,400,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2014
  Дуусах огноо
  2014
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Д.Бадамханд
  2014-03-17
  2014-04-01
  2,000,000₮
  2
  Эрчим төсөл ХХк
  2012-02-01
  2012-04-16
  1,500,000₮
  3
  Эрчим төсөл ХХк
  2012-02-01
  2012-04-16
  1,500,000₮
  4
  Монхидроконстракшн ХХК
  2013-03-01
  2013-10-01
  25,000,000₮
  5
  Д.Бадамханд
  2014-03-13
  2014-04-01
  2,600,000₮
  6
  Д.Бадамханд
  2014-03-13
  2014-04-01
  5,600,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  15146
  Д.Бадамханд
  2014-03-19
  Хужирт сумын сургуулийн спорт заалны барилгын засварын зургийн үнэ
  1,000,000₮
  15151
  Д.Бадамханд
  2014-02-18
  Хархорин сумын инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл
  25,000,000₮
  15150
  Эрчим төсөл ХХк
  2014-03-05
  Од хорооллын гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл
  1,500,000₮
  15147
  Д.Бадамханд
  2014-03-19
  5 сумын СХТөвийн барилгын засварын зургийн үнийн урьдчилгаа
  2,800,000₮
  15148
  Д.Бадамханд
  2014-03-19
  5 сумын СХТөвийн барилгын засварын зургийн үнийн урьдчилгаа
  2,800,000₮
  15149
  Д.Бадамханд
  2014-03-19
  Баян-өндөр,Богд сумын ЭМТөвийн барилгын засварын ажлын зургийн үнэ
  1,300,000₮