Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Үржлийн хээлтүүлэгч авах
  Захиалагч
  Дундговь, Дэрэн сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Сум, баг, дүүргийн тохижилт, тоног төхөөрөмж
  Төсөвт өртөг
  10,000,000₮
  Гэрээний дүн
  8,710,000₮
  Санхүүжилт
  10,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Цаасан хэлбэрээр - 0
  Эхлэх огноо
  2014
  Дуусах огноо
  2014
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Г.Түмэнбаяр
  2014-08-25
  2014-08-31
  7,000,000₮
  2
  Г.Цэмбэлдорж
  2014-09-25
  2014-10-01
  500,000₮
  3
  Цэгмэд
  2014-09-04
  2014-09-25
  300,000₮
  4
  У.Уртнасан
  2014-09-02
  2014-09-30
  250,000₮
  5
  А.Доржоо
  2014-10-05
  2014-10-15
  660,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  23359
  Г.Түмэнбаяр
  2014-09-02
  Үржлийн хээлтүүлэгчийн үнэ
  7,000,000₮
  26304
  А.Доржоо
  2014-10-28
  Үржлийнхээлтүүлэгчийн үнэ
  660,000₮
  24531
  Г.Цэмбэлдорж
  2014-10-01
  Хээлтүүлэгчийн үлдэгдэл санхүүжилт
  100,000₮
  24533
  У.Уртнасан
  2014-10-01
  Хээлтүүлэгчийн үнэ
  250,000₮
  24235
  Г.Цэмбэлдорж
  2014-09-25
  Хээлтүүлэгчийн үнэ
  400,000₮
  24532
  Цэгмэд
  2014-10-01
  Хээлтүүлэгчийн үнэ
  300,000₮
  29977
  Г.Түмэнбаяр
  2014-12-22
  Ажлын хөлс-383690, шатахуун-106310
  490,000₮
  29976
  Г.Түмэнбаяр
  2014-12-19
  М. Сосорбурам хээлтүүлэгчийн үнэ
  800,000₮