Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  DCS Удирдлагын сэлбэг (ДЦС4/201801077)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  300,442,214₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  DCS Удирдлагын сэлбэг
  299,970,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  2
  DCS Удирдлагын сэлбэг
  293,887,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан