Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  малын эмийн сан байгуулах
  Захиалагч
  Булган, Бүрэгхангай сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Цэцэрлэгийн засвар, тоног төхөөрөмж
  Төсөвт өртөг
  4,000,000₮
  Гэрээний дүн
  4,000,000₮
  Санхүүжилт
  4,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2014
  Дуусах огноо
  2014
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  2014-02-25
  2014-04-01
  2,000,000₮
  2
  Бат Бүрэг ХХК
  2014-02-02
  2014-04-01
  2,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  25025
  Бүрэгмандал ХХК
  2014-03-04
  эм худалдан авах
  2,000,000₮
  25026
  Бат Бүрэг ХХК
  2014-03-04
  эм худалдан авах
  2,000,000₮