Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  тиккүнгейн замыг засах Азимаас Тиккүнгей
  Захиалагч
  Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Халуун усны газар барих, засварлах
  Төсөвт өртөг
  20,000,000₮
  Гэрээний дүн
  19,800,000₮
  Санхүүжилт
  19,999,776₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2014
  Дуусах огноо
  2014
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Х.шалхар
  2014-06-05
  2014-07-30
  19,800,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  23668
  Х.шалхар
  2014-06-11
  сан-т
  12,000,000₮
  23669
  Х.шалхар
  2014-09-05
  сан-т
  700,000₮
  23685
  Х.шалхар
  2014-06-07
  сан-т
  7,000,000₮
  27870
  Х.шалхар
  2014-11-06
  хяналтын зардал
  299,776₮