Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Арвин баг малжуулах
  Захиалагч
  Хэнтий, Галшар сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Малжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  Төсөвт өртөг
  19,400,000₮
  Гэрээний дүн
  9,500,000₮
  Санхүүжилт
  9,500,000₮
  Иргэдийн санал
  Цаасан хэлбэрээр - 500
  Эхлэх огноо
  2013
  Дуусах огноо
  2014
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Д.Баттүвшин ахлагчтай бүлэг
  2001-01-01
  2001-01-01
  9,500,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  8963
  Д.Баттүвшин ахлагчтай бүлэг
  2013-10-29
  Гэрээний дагуу
  9,500,000₮