Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  ХЖНХ
  Нэр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2011-03-22
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  ХЖНХ
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-03-22
  1
  Хжнх
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-03-22