Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Камерын систем (ДЦС4/201801358)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  90,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Камерын систем
  88,948,200₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  2
  Камерын систем
  84,615,965₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  3
  Камерын систем
  84,210,720₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  4
  Камерын систем
  77,999,999₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  5
  Камерын систем
  82,143,160₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  6
  Камерын систем
  89,940,950₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  7
  Камерын систем
  88,550,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан