Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Монголын геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбоо
  Хэлбэр
  НҮТББ
  Төрөл
  Ашгийн төлөө бус
  Регистер
  1041681
  Үүсгэн байгуулагдсан
  2009-11-09
  Хаяг
  Улаанбаатар, Баянзүрх, 13-р хороо, 306 тоот
  Удирдлага
  Орсоо Хосбаяр (Тэргүүн)
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  1
  Геокад
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  1
  Геокад
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  2
  Кадсүрвэй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  2
  Монмет инженер
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  3
  Топкад
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  3
  Геоид
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  4
  Монмэп
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  4
  Зурагзүй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  5
  Зурагзүй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  5
  Топкад
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  6
  Геоид
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  6
  Монмэп
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  7
  Монмет Инженер
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  7
  Аэрогеодези
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  8
  Аэрогеодези
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  8
  Кадсүрвэй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  9
  Геомастер
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  9
  Инженергеодези
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  10
  Инженергеодези
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  10
  Геомастер
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2009-11-09
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  1
  8411 - Нийгмийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд туслах, эрүүл мэнд боловсролыг нь дээшлүүлэх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  2009-11-09
  Оролцсон тендер

  Мэдээлэл байхгүй.

  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.