Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Зонг Лу ХХК
  Нэр
  Улс
  БНХАУ
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2018-03-01
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Дорнын Говь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-03-01
  2
  Дорнын говь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-03-01
  2
  Сан Лайт Холдинг Ххн
  Их Британи, Умард Ирладын Нэгдсэн Вант улс
  Хуулийн этгээд
  2018-03-01
  3
  Зонг Лу ХХК
  БНХАУ
  Хуулийн этгээд
  2018-03-01
  3
  Зонг Лу Ххк
  Хятад
  Хуулийн этгээд
  2018-03-01
  4
  Мяхлай Сүхбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2018-03-01
  4
  Сан Лайт Холдинг ХХН
  Их Британи, Умард Ирладын Нэгдсэн Вант улс
  Хуулийн этгээд
  2018-03-01