Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Төрбат
  Нэр
  Жавзмаа
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-05-31
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Төрбат Жавзмаа
  Монгол
  Иргэн
  2019-05-31