Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Рояалкварц
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2016-05-10
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Баянбүст
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  1
  Рояалкварц
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  2
  Баялагколлект
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  2
  Нарангэрэлт хан
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  3
  Алтан Оршихуй Ресайклинг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  3
  Бугат-Алтай
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  4
  Саноргиу
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  4
  Сектех групп
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  5
  Монгол Органик Ус
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  5
  Заламтгол
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  6
  Гялалзах-Оргил
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  6
  Кинг-Ант
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  7
  Маргад-Эрхи
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  7
  Баялагколлект
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  8
  Рояалкварц
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  8
  Алтан оршихуй ресайклинг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  9
  Ханбаян
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  9
  Ханбаян
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  10
  Бугат-Алтай
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  10
  Саноргиу
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  11
  Эко-Орчин
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  11
  Монгол органик ус
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  12
  Миглиори
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  12
  Аминболор
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  13
  Аминболор
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  13
  Заламтгол
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  14
  Баянбүст
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  14
  Миглиори
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  15
  Эко-Орчин
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  15
  Сектех Групп
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  16
  Гялалзах-Оргил
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  16
  Кинг-Ант
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  17
  Маргад-Эрхи
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  17
  Нарангэрэлт Хан
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10