Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Төгс
  Нэр
  Ундрал
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-08-30
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  лхамжав өнөржаргал
  Монгол
  Иргэн
  2015-10-27
  1
  Төгс Ундрал
  Монгол
  Иргэн
  2019-08-30