Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Лувсандагва
  Нэр
  Баасанжав
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2009-11-30
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Лувсанжав Баасанжав
  Монгол
  Иргэн
  2009-11-30
  1
  Лувсандагва Баасанжав
  Монгол
  Иргэн
  2009-11-30