Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Агуулахын байр (ТТТ ХХК/201806001)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  650,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Агуулахын байр
  650₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа0 ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1. дэх заалтын дагуу хянан үзэхэд зарим нэг шаардлагыг хангаагүй болно.