Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Азийн Зам
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2019-10-15
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Азийн зам
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-10-11
  1
  Монгол-Экспресс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  2
  Эс Би логистикс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-10-11
  2
  Аноджин
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  3
  Рэйлнэтворк
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-10-11
  3
  Монложистикс Ворлд Вайд
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  4
  Эс Би Логистикс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  5
  Ашли
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  6
  Эй Си Даблью Транс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  7
  Материал-Импэкс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  8
  Азийн Зам
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  9
  Туушин
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  10
  Монжап Стар
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  11
  Ньюложистикс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  12
  Ландбридж
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  13
  Ти Ай Ложистик
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15
  14
  Илинкс-Экспресс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-10-15