Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  ТА №3 их засвар 2 Багц (ДЦС4/201700421)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  432,900,067₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  ТА №3 их засвар /Урсгал хэсэг/
  171,793,144₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн
  2
  ТА №3 их засвар /Туслах тоноглолын их засвар/
  241,078,532₮
  Шалгарсан
  3
  ТА №3 их засвар /Туслах тоноглолын их засвар/
  245,186,907₮
  Хасагдсан