Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Мэндсайхан
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2018-02-22
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Аранзал-Инвест
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-02-22
  1
  Орсоо Мэндсайхан
  Монгол
  Иргэн
  2018-02-22
  2
  Оросоо Мэндсайхан
  Монгол
  Иргэн
  2018-02-22
  2
  Аранзал-Инвест
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-02-22