Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Ни-Интернэшнл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2007-07-23
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Ни-интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-07-23
  1
  Corporamion Lotex International
  Их Британи, Умард Ирладын Нэгдсэн Вант улс
  Иргэн
  2007-07-23
  2
  Ни-Интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-07-23