Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Гэндэнжамц
  Нэр
  Тойрууль
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2011-08-04
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Гэндэнжамц Тойрууль
  Монгол
  Иргэн
  2011-08-04