Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Оюунсайхан
  Байгууллага
  Татварын ерөнхий газар
  Албан тушаал
  Нягтлан бодогч (ТҮ-8)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  16,833,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  59,892,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  1
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  263,625,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Суудлын жижиг машин,Toyota, Wish- 1,Жийп болон туулах чадвар өндөр,- 1,Суудлын жижиг машин,Toyota, Chaser- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  39,800,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  0₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  23,008,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Голомт банк, Хас банк, Хас банк, Голомт банк
  Зээл нийт дүн:
  63,211,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Эрдэнэс таван толгой ХК (1072ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮