Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Архивын нягтруулах шүүгээ, баримт үдэгч (АМГТГ/201803021)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  25,700,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Архивын нягтруулах шүүгээ, баримт үдэгч
  21,945,000₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дахь заалтыг хангаагүй
  2
  Архивын нягтруулах шүүгээ, баримт үдэгч
  17,150,000₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дахь заалтыг хангаагүй
  3
  Архивын нягтруулах шүүгээ, баримт үдэгч
  18,900,000₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дахь заалтыг хангаагүй
  4
  Архивын нягтруулах шүүгээ, баримт үдэгч
  17,198,300₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтыг хангаагүй
  5
  Архивын нягтруулах шүүгээ, баримт үдэгч
  16,925,000₮
  Шалгарсан
  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер
  6
  Архивын нягтруулах шүүгээ, баримт үдэгч
  23,583,200₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дахь заалтыг хангаагүй
  7
  Архивын нягтруулах шүүгээ, баримт үдэгч
  25,413,960₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтыг хангаагүй