Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нутгийн уулс
  Нэр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2014-04-22
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Нинжхорол
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  2
  Цагаанхарш
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  2
  Цагаанхарш
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  3
  Баточир Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2014-04-22
  3
  Пийс-Алюминум
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  4
  Ньюголден Гласс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  4
  Топзам
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  5
  Топзам
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  5
  Ньюголден гласс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  6
  Ньюжэнисис
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  6
  Нинжхорол
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  7
  Пийс-Алюминум
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  7
  Ньюжэнисис
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  8
  Нутгийн Уулс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  8
  Нутгийн уулс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  9
  Топцонх Шил
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22
  9
  Топцонх шил
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-04-22