Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Азиапасифик цемент
  Нэр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2013-04-29
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Азиапасифик Цемент
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2013-04-29
  1
  Азиапасифик цемент
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2013-04-29