Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Баянмонгол үйлс
  Нэр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2017-02-23
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Баянмонгол үйлс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2017-02-23
  1
  Баянмонгол Үйлс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2017-02-23