Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Амгалан
  Нэр
  Арвис
  Байгууллага
  Эрдэнэт үйлдвэр ХХК
  Албан тушаал
  Ерөнхий инженер (Бусад- ТӨХЭтгээд)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  58,223,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  546,915,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  6
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  3
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  529,846,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Toyota, - 1,Lexus,RX 400- 1,Yamaha,Yamaha R1- 1,Ford,F-150- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  160,321,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Үхэр-73, Хонь-135
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  53,250,000₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  709,283,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  159,220,000₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮