Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Амгалан
  Нэр
  Арвис
  Байгууллага
  Эрдэнэт үйлдвэр ХХК
  Албан тушаал
  Ерөнхий инженер (Бусад- ТӨХЭтгээд)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  120,661,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  69,970,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  5
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  1
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  1
  Авто граж: /тоогоор/
  1
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  1
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  529,846,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,- 1,Мотоцикл,Yamaha, Yamaha R1- 1,Жийп болон туулах чадвар өндөр,Ford, F-150- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  120,321,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Үхэр-20, Хонь-50
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  18,000,000₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  696,402,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  159,220,000₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮