Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  сумын төвийн хог хаягдал зайлуулах
  Захиалагч
  Төв, Мөнгөнморьт сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга
  Төсөвт өртөг
  3,000,000₮
  Гэрээний дүн
  3,000,000₮
  Санхүүжилт
  3,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 97
  Эхлэх огноо
  2019
  Дуусах огноо
  2019
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Амарбаясгалан
  2018-09-03
  2019-11-01
  3,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  84700
  Амарбаясгалан
  2019-12-20
  гүйцэтгэл
  200,000₮
  82025
  Амарбаясгалан
  2019-09-04
  урдчилгаа
  1,500,000₮
  84196
  Амарбаясгалан
  2019-10-04
  хог хаягдлын мен сайжруулах ажлын зардал
  1,000,000₮
  84197
  Амарбаясгалан
  2019-10-30
  хог хаягдлын м?н сайжруулах зардал
  300,000₮