Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Мал угаалага тарилга хийх зөөврийн хашаатай болох
  Захиалагч
  Өмнөговь, Ханхонгор сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга
  Төсөвт өртөг
  5,000,000₮
  Гэрээний дүн
  5,000,000₮
  Санхүүжилт
  5,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 238
  Эхлэх огноо
  2019
  Дуусах огноо
  2019
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  зоригсайхан
  2019-11-09
  2019-11-30
  5,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  85521
  зоригсайхан
  2019-12-15
  хашааны үнэ
  1,000,000₮
  84221
  зоригсайхан
  2019-11-13
  зөөврийн хашаа үнэ м
  4,000,000₮