Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  мал эмнэлгийн зардал
  Захиалагч
  Өмнөговь, Ноён сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Малжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  Төсөвт өртөг
  7,348,000₮
  Гэрээний дүн
  7,348,000₮
  Санхүүжилт
  7,348,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2019
  Дуусах огноо
  2019
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Наранзүг мэлмий ЗБН
  2019-12-30
  2019-12-30
  7,348,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  84754
  Наранзүг мэлмий ЗБН
  2019-12-20
  эм тарианы үнэ
  7,348,000₮