Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Да чин нефтийн олон улсын барилгын ХХК
  Нэр
  ХХК
  Улс
  БНХАУ
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2012-07-23
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Да Чин Нефтийн Олон Улсын Барилгын Ххк Ххк
  Хятад
  Иргэн
  2012-07-23
  1
  Да чин нефтийн олон улсын барилгын ХХК ХХК
  БНХАУ
  Иргэн
  2012-07-23
  1
  Да чин нефтийн олон улсын барилгын ХХК ХХК
  БНХАУ
  Иргэн
  2012-07-23