Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Цэрмаа
  Нэр
  Лхагвасүрэн
  Байгууллага
  Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв
  Албан тушаал
  Албаны дарга (ТҮ-8)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  8,429,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  9,000,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  1
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  135,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Суудлын жижиг машин,- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  19,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Хурдан удмын адуу-20, Хонь-600
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  80,000,000₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  15,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  573,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Хас банк
  Зээл нийт дүн:
  15,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮